Zawody centralne

Drodzy Uczestnicy Olimpiady Biologicznej

Zapraszamy na uroczyste zakończenie 47 Olimpiady Biologicznej do sali 9/B na godzinę 10:15.

Bezpośrednio po zakończeniu ceremonii w tym miejscu zostanie opublikowana lista rankingowa z cząstkowymi wynikami z każdej pracowni, obrony pracy badawczej i egzaminu pisemnego.

Z poważaniem

Zespół KGOB