Aktualności

Poprzez System Obsługi Konkursów udostępniono dyrektorom placówek wyniki egzaminu etapu szkolnego Olimpiady.

KGOB podjął kluczowe deycyzje o dalszym przebiegu Olimpiady w związku z epidemią COVID-19.