Wyniki zawodów szkolnych

Zweryfikowane wyniki egzaminu pisemnego zawodów szkolnych są już dostępne dla dyrektorów szkół w systemie elektronicznym.

Informacja o progu punktowym oraz krótki komentarz znajdują się w aktualnościach.