Lista rankingowa zawodów centralnych 48 Olimpiady Biologicznej

Drodzy Uczestnicy 48 Olimpiady Biologicznej!

Listę rankingową zawodów centralnych 48 Olimpiady Biologicznej można pobrać w postaci pliku PDF. Wszystkie wyniki cząstkowe oraz wynik końcowy są wyrażone w procentach po uwzględnieniu wag poszczególnych pracowni (15% każda), egzaminu pisemnego (20%) oraz obrony pracy badawczej (20%). Zatem ocena końcowa mieści się w zakresie 0-100%.

Zwracamy uwagę, że ocena najniższa z obrony pracy badawczej (ndst.) oznacza 0%, a ocena najwyższa (cel.) 20% w końcowym rozrachunku.

Z poważaniem,

KGOB