Aktualności

Rozstrzygnięcie odwołań

W zakładce Zadania został opublikowany raport zawierający rozstrzygnięcia odwołań od zasad oceniania rozwiązań zadań.

Prosimy o zapoznanie się z poprawionymi zasadami oceniania zadań (po otworzeniu pliku może być konieczne odświeżenie strony, jeżeli przeglądarka internetowa zapamiętała poprzednią wersję pliku).

Olimpiada Biologiczna i Chemiczna

Uczniowie, którzy do 5.01. 2023 roku zgłosili chęć uczestnictwa również w II etapie Olimpiady Chemicznej, po oddaniu Komisji swojej pracy z chemii, zgłoszą się do przedstawiciela Olimpiady Biologicznej, który będzie obecny na miejscu rozgrywania zawodów Olimpiady Chemicznej. Uczniowie będą mieli zapewniony posiłek z gorącą herbatą i po przerwie przystąpią do zawodów z biologii.

Limit wyrazów

Wyjaśniając kolejne wątpliwości dotyczące limitu wyrazów w pracy badawczej, informujemy, że jako wyraz będzie traktowany dowolny ciąg znaków drukowalnych lub pojedynczy znak drukowalny oddzielony od pozostałych części pracy odstępami.

Limit wyrazów obejmuje wszystkie części pliku, włączając w to elementy „techniczne”, jak np. imię i nazwisko autora, spis literatury itd.

Przykładowo ciągi „[1]”, lub „[4,9,6]”, stanowiące odnośniki literaturowe, są liczone jako pojedyncze wyrazy, niezależnie od tego, w jakiej części pracy występują, tzn. w tekście głównym lub spisie literatury.

Rozkład wyników

Odpowiadając na liczne prośby uczestników, publikujemy rozkład punktów z egzaminu pisemnego zawodów szkolnych.

Łączna liczba uczestników, którzy uzyskali co najmniej 25 pkt wynosi 604.

Terminy Olimpiad Biologicznej i Chemicznej

Komitety Główne Olimpiad Biologicznej i Chemicznej współpracują, aby umożliwić uczestnikom start w zawodach okręgowych obydwu Olimpiad w sobotę 28 stycznia 2023 r.

Zawody Olimpiady Biologicznej dla uczestników zakwalifikowanych do zawodów okręgowych obydwu Olimpiad zostaną przeprowadzone po zakończeniu zawodów Olimpiady Chemicznej.

Członkowie komitetów okręgowych Olimpiady Biologicznej będą na miejscu zawodów okręgowych Olimpiady Chemicznej, dzięki czemu uczestnicy nie będą musieli przemieszczać się między miejscami organizacji zawodów.

Decyzje organizacyjne będą podejmowane indywidualnie dla każdego uczestnika po ostatecznej kwalifikacji do zawodów okręgowych obydwu Olimpiad. Przypominamy, że kwalifikacja do zawodów okręgowych Olimpiady Biologicznej wymaga zdeponowania pracy w systemie elektronicznym oraz jej akceptacji przez właściwy komitet okręgowy.

Zawody okręgowe

Zawody okręgowe rozpoczną się w sobotę 28 stycznia o godz. 13. Popołudniowy termin ma na celu po pierwsze umożliwienie wszystkim uczestnikom dojechanie na czas, a po drugie skoordynowanie zawodów Olimpiady Biologicznej i Olimpiady Chemicznej.

Szczegóły o miejscu zawodów zostaną podane najpóźniej na początku stycznia.

Zwracamy uwagę na to, że od roku szkolnego 2022/2023 regulamin nie przewiduje przystępowania do zawodów w innym miejscu niż wskazane przez właściwy komitet okręgowy.

W systemie elektronicznym pozostała możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca przystąpienia do zawodów okręgowych, ale takie wnioski nie będą rozpatrywane przez KGOB.

FAQ

1. Czy do limitu słów i miejsca zalicza się bibliografia? U zeszłorocznego finalisty z mojej szkoły liczyła ona dwanaście pozycji, co dawało łącznie 231 słów. Niektórzy z moich uczniów cytowali jeszcze więcej prac. Czy w tym roku będą musieli – z braku miejsca – zrezygnować z opierania się na wielu źródłach? Czy do limitu słów liczą się też cytowania w tekście?

Informacje o limicie wyrazów znajdują się na stronie internetowej Olimpiady: https://www.olimpbiol.pl/index.php/2022/11/08/limit-wyrazow/ Limit wyrazów będzie sprawdzany na poziomie konstrukcji pliku bez interpretowania jego treści. Z tego powodu do tego limitu wliczają się wszystkie jego części, także nagłówkowe, bibliografia, stopki itd. Każdy wyraz się liczy.

2. Do limitu słów liczy się imię i nazwisko autora, a czy to samo dotyczy wymaganych w nagłówku imienia i nazwiska opiekuna, klasy oraz nazwy szkoły? Jeśli tak, to czy istnieje możliwość, aby nazwa naszej szkoły ­została podana bez patrona?

W regulaminie nie ma stwierdzenia „pełna nazwa szkoły”, a więc skrócenie nazwy, o ile dalej pozwala na identyfikację szkoły, jest dopuszczalne.

3. Czy można, powołując się na regulamin, pominąć sekcję „Materiały i metody”? W regulaminie jest napisane: „Praca oprócz części nagłówkowej zawierającej tytuł, imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna składa się ze streszczenia, wstępu, wyników, dyskusji i spisu literatury.” Mimo tego, że napisano, co powinno być opisane w MiM, to jednak nie wymieniono ich jako integralnej części pracy.

W nowoczesnych pracach naukowych bardzo często rozdział „Materiały i metody” jest wyodrębniony z głównego tekstu i przeniesiony do załączników. Zgodnie z regulaminem nie jest obowiązkowy, ale pytania o metody na pewno będą zadane podczas obrony pracy. Proszę zatem szczegółowo udokumentować tę część pracy i być przygotowanym do odpowiedzi podczas obrony.

4. Teraz to raczej nie przejdzie, ale czy w przyszłym roku byłaby możliwość, aby nie było wymagane pisanie streszczenia pracy?

Regulamin Olimpiady Biologicznej został zaakceptowany przez MEiN na trzy kolejne lata szkolne.

5. Czy mieliby Państwo jakieś rady dla uczniów, np. dotyczące tego, czego można spokojnie się pozbyć z tekstu pracy bez utraty jej wiarygodności? Oceniane na 30–40 punktów prace moich dotychczasowych finalistów liczyły około 2500 słów, a i tak recenzenci często dawali uwagi, że brakowało im poruszenia w nich jakiejś kwestii. Przy konieczności dalszej redukcji liczby słów, obawiam się, że mogę nie wiedzieć, jak doradzać uczniom.

Umiejętność wyboru najbardziej istotnych treści oraz umiejętność syntetycznego pisania mają od tego roku szkolnego bardzo duże znacznie, ale Komitet Główny nie planuje wydania ani specjalnego informatora, ani pracy pokazowej. Polecamy za to pozycję książkową Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych autorstwa Janurego Weinera. Autor tej publikacji zwraca szczególną uwagę na precyzję i zwięzłość tekstu, podając liczne przykłady skrócenia tekstu. Zalecamy także współpracę z nauczycielem j. polskiego. Bardzo często proste zmiany redakcyjne pomagają znacznie skrócić tekst.