Aktualności

Biologia Campbella

III NAJNOWSZE WYDANIE NAJLEPSZEGO PODRĘCZNIKA DO BIOLOGII NA ŚWIECIE

NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCY SIĘ PODRĘCZNIK BIOLOGII NA ŚWIECIE. Trzecia polska edycja fenomenalnego podręcznika biologii opracowanego przez zespół słynnych biologów amerykańskich. Logiczny, świetnie przemyślany układ materiału, kilkadziesiąt nowych, doskonałych ilustracji, rzetelne opracowanie i przystępny język, to niezaprzeczalne atuty tej niezwykłej książki, której poprzednie wydania cieszą się doskonałą opinią wśród nauczycieli, studentów i uczniów. To wydanie – zmienione, unowocześnione i znacznie poszerzone – zawiera najnowsze odkrycia i wyniki badań, szczególnie w takich dynamicznie rozwijających się dziedzinach jak genetyka, ewolucja i ekologia. Podręcznik stanowi nieodzowną pomoc dla uczniów i studentów kierunków medycznych i biologiczno-chemicznych, ale jest także pasjonującą lekturą dla wszystkich tych, którzy po prostu są ciekawi świata i rządzących nim mechanizmów. Zapraszamy na stronę biologiacampbella.pl

Wyniki zawodów okręgowych

Raport z zawodów okręgowych został rozszerzony o wyniki zawodów. Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanym dokumentem.

Uwaga! Po załadowaniu dokumentu może być konieczne odświeżenie strony w przeglądarce internetowej.

Rozstrzygnięcie odwołań

W zakładce Zadania został opublikowany raport zawierający rozstrzygnięcia odwołań od zasad oceniania rozwiązań zadań.

Prosimy o zapoznanie się z poprawionymi zasadami oceniania zadań (po otworzeniu pliku może być konieczne odświeżenie strony, jeżeli przeglądarka internetowa zapamiętała poprzednią wersję pliku).

Olimpiada Biologiczna i Chemiczna

Uczniowie, którzy do 5.01. 2023 roku zgłosili chęć uczestnictwa również w II etapie Olimpiady Chemicznej, po oddaniu Komisji swojej pracy z chemii, zgłoszą się do przedstawiciela Olimpiady Biologicznej, który będzie obecny na miejscu rozgrywania zawodów Olimpiady Chemicznej. Uczniowie będą mieli zapewniony posiłek z gorącą herbatą i po przerwie przystąpią do zawodów z biologii.

Limit wyrazów

Wyjaśniając kolejne wątpliwości dotyczące limitu wyrazów w pracy badawczej, informujemy, że jako wyraz będzie traktowany dowolny ciąg znaków drukowalnych lub pojedynczy znak drukowalny oddzielony od pozostałych części pracy odstępami.

Limit wyrazów obejmuje wszystkie części pliku, włączając w to elementy „techniczne”, jak np. imię i nazwisko autora, spis literatury itd.

Przykładowo ciągi „[1]”, lub „[4,9,6]”, stanowiące odnośniki literaturowe, są liczone jako pojedyncze wyrazy, niezależnie od tego, w jakiej części pracy występują, tzn. w tekście głównym lub spisie literatury.

Rozkład wyników

Odpowiadając na liczne prośby uczestników, publikujemy rozkład punktów z egzaminu pisemnego zawodów szkolnych.

Łączna liczba uczestników, którzy uzyskali co najmniej 25 pkt wynosi 604.

Terminy Olimpiad Biologicznej i Chemicznej

Komitety Główne Olimpiad Biologicznej i Chemicznej współpracują, aby umożliwić uczestnikom start w zawodach okręgowych obydwu Olimpiad w sobotę 28 stycznia 2023 r.

Zawody Olimpiady Biologicznej dla uczestników zakwalifikowanych do zawodów okręgowych obydwu Olimpiad zostaną przeprowadzone po zakończeniu zawodów Olimpiady Chemicznej.

Członkowie komitetów okręgowych Olimpiady Biologicznej będą na miejscu zawodów okręgowych Olimpiady Chemicznej, dzięki czemu uczestnicy nie będą musieli przemieszczać się między miejscami organizacji zawodów.

Decyzje organizacyjne będą podejmowane indywidualnie dla każdego uczestnika po ostatecznej kwalifikacji do zawodów okręgowych obydwu Olimpiad. Przypominamy, że kwalifikacja do zawodów okręgowych Olimpiady Biologicznej wymaga zdeponowania pracy w systemie elektronicznym oraz jej akceptacji przez właściwy komitet okręgowy.