Rozstrzygnięcie odwołań

W zakładce Zadania został opublikowany raport zawierający rozstrzygnięcia odwołań od zasad oceniania rozwiązań zadań.

Prosimy o zapoznanie się z poprawionymi zasadami oceniania zadań (po otworzeniu pliku może być konieczne odświeżenie strony, jeżeli przeglądarka internetowa zapamiętała poprzednią wersję pliku).