Limit wyrazów

Wyjaśniając kolejne wątpliwości dotyczące limitu wyrazów w pracy badawczej, informujemy, że jako wyraz będzie traktowany dowolny ciąg znaków drukowalnych lub pojedynczy znak drukowalny oddzielony od pozostałych części pracy odstępami.

Limit wyrazów obejmuje wszystkie części pliku, włączając w to elementy „techniczne”, jak np. imię i nazwisko autora, spis literatury itd.

Przykładowo ciągi „[1]”, lub „[4,9,6]”, stanowiące odnośniki literaturowe, są liczone jako pojedyncze wyrazy, niezależnie od tego, w jakiej części pracy występują, tzn. w tekście głównym lub spisie literatury.