Terminy Olimpiad Biologicznej i Chemicznej

Komitety Główne Olimpiad Biologicznej i Chemicznej współpracują, aby umożliwić uczestnikom start w zawodach okręgowych obydwu Olimpiad w sobotę 28 stycznia 2023 r.

Zawody Olimpiady Biologicznej dla uczestników zakwalifikowanych do zawodów okręgowych obydwu Olimpiad zostaną przeprowadzone po zakończeniu zawodów Olimpiady Chemicznej.

Członkowie komitetów okręgowych Olimpiady Biologicznej będą na miejscu zawodów okręgowych Olimpiady Chemicznej, dzięki czemu uczestnicy nie będą musieli przemieszczać się między miejscami organizacji zawodów.

Decyzje organizacyjne będą podejmowane indywidualnie dla każdego uczestnika po ostatecznej kwalifikacji do zawodów okręgowych obydwu Olimpiad. Przypominamy, że kwalifikacja do zawodów okręgowych Olimpiady Biologicznej wymaga zdeponowania pracy w systemie elektronicznym oraz jej akceptacji przez właściwy komitet okręgowy.