Rozkład wyników

Odpowiadając na liczne prośby uczestników, publikujemy rozkład punktów z egzaminu pisemnego zawodów szkolnych.

Łączna liczba uczestników, którzy uzyskali co najmniej 25 pkt wynosi 604.