Zawody okręgowe

Zawody okręgowe rozpoczną się w sobotę 28 stycznia o godz. 13. Popołudniowy termin ma na celu po pierwsze umożliwienie wszystkim uczestnikom dojechanie na czas, a po drugie skoordynowanie zawodów Olimpiady Biologicznej i Olimpiady Chemicznej.

Szczegóły o miejscu zawodów zostaną podane najpóźniej na początku stycznia.

Zwracamy uwagę na to, że od roku szkolnego 2022/2023 regulamin nie przewiduje przystępowania do zawodów w innym miejscu niż wskazane przez właściwy komitet okręgowy.

W systemie elektronicznym pozostała możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca przystąpienia do zawodów okręgowych, ale takie wnioski nie będą rozpatrywane przez KGOB.