FAQ

1. Czy do limitu słów i miejsca zalicza się bibliografia? U zeszłorocznego finalisty z mojej szkoły liczyła ona dwanaście pozycji, co dawało łącznie 231 słów. Niektórzy z moich uczniów cytowali jeszcze więcej prac. Czy w tym roku będą musieli – z braku miejsca – zrezygnować z opierania się na wielu źródłach? Czy do limitu słów liczą się też cytowania w tekście?

Informacje o limicie wyrazów znajdują się na stronie internetowej Olimpiady: https://www.olimpbiol.pl/index.php/2022/11/08/limit-wyrazow/ Limit wyrazów będzie sprawdzany na poziomie konstrukcji pliku bez interpretowania jego treści. Z tego powodu do tego limitu wliczają się wszystkie jego części, także nagłówkowe, bibliografia, stopki itd. Każdy wyraz się liczy.

2. Do limitu słów liczy się imię i nazwisko autora, a czy to samo dotyczy wymaganych w nagłówku imienia i nazwiska opiekuna, klasy oraz nazwy szkoły? Jeśli tak, to czy istnieje możliwość, aby nazwa naszej szkoły ­została podana bez patrona?

W regulaminie nie ma stwierdzenia „pełna nazwa szkoły”, a więc skrócenie nazwy, o ile dalej pozwala na identyfikację szkoły, jest dopuszczalne.

3. Czy można, powołując się na regulamin, pominąć sekcję „Materiały i metody”? W regulaminie jest napisane: „Praca oprócz części nagłówkowej zawierającej tytuł, imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna składa się ze streszczenia, wstępu, wyników, dyskusji i spisu literatury.” Mimo tego, że napisano, co powinno być opisane w MiM, to jednak nie wymieniono ich jako integralnej części pracy.

W nowoczesnych pracach naukowych bardzo często rozdział „Materiały i metody” jest wyodrębniony z głównego tekstu i przeniesiony do załączników. Zgodnie z regulaminem nie jest obowiązkowy, ale pytania o metody na pewno będą zadane podczas obrony pracy. Proszę zatem szczegółowo udokumentować tę część pracy i być przygotowanym do odpowiedzi podczas obrony.

4. Teraz to raczej nie przejdzie, ale czy w przyszłym roku byłaby możliwość, aby nie było wymagane pisanie streszczenia pracy?

Regulamin Olimpiady Biologicznej został zaakceptowany przez MEiN na trzy kolejne lata szkolne.

5. Czy mieliby Państwo jakieś rady dla uczniów, np. dotyczące tego, czego można spokojnie się pozbyć z tekstu pracy bez utraty jej wiarygodności? Oceniane na 30–40 punktów prace moich dotychczasowych finalistów liczyły około 2500 słów, a i tak recenzenci często dawali uwagi, że brakowało im poruszenia w nich jakiejś kwestii. Przy konieczności dalszej redukcji liczby słów, obawiam się, że mogę nie wiedzieć, jak doradzać uczniom.

Umiejętność wyboru najbardziej istotnych treści oraz umiejętność syntetycznego pisania mają od tego roku szkolnego bardzo duże znacznie, ale Komitet Główny nie planuje wydania ani specjalnego informatora, ani pracy pokazowej. Polecamy za to pozycję książkową Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych autorstwa Janurego Weinera. Autor tej publikacji zwraca szczególną uwagę na precyzję i zwięzłość tekstu, podając liczne przykłady skrócenia tekstu. Zalecamy także współpracę z nauczycielem j. polskiego. Bardzo często proste zmiany redakcyjne pomagają znacznie skrócić tekst.