Wyniki zawodów szkolnych

KGOB zakończył weryfikację kart odpowiedzi. Dyrektorzy szkół mają dostęp do wyników zawodów w systemie elektronicznym w postaci zaktualizowanych protokołów z zawodów.

Próg wstępnie kwalifikujący do zawodów okręgowych to 25 pkt. W tym roku do egzaminu pisemnego przystąpili uczestnicy wszystkich czterech klas nowego liceum. Spowodowało to wzrost liczby uczestników w porównaniu z latami ubiegłymi, a w konsekwencji podwyższenie także progu punktowego z egzaminu pisemnego. Zgodnie z regulaminem do zawodów okręgowych kwalifikuje się połowa uczestników, ale nie więcej niż 600.

Przypominamy, że warunkiem ostatecznej kwalifikacji do zawodów okręgowych jest wykonanie pracy badawczej i jej zdeponowanie w systemie elektronicznym w terminie zgodnym z harmonogramem.