Rozstrzygnięcia odwołań

W wyniku procedury odwoławczej od treści zadań nie zostały zmienione zasady oceniania żadnego z zadań egzaminu pisemnego na etapie szkolnym 52 Olimpiady Biologicznej. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do pobrania.