Rozstrzygnięcia odwołań

W wyniku procedury odwoławczej od treści zadań nie zostały zmienione zasady oceniania żadnego z zadań egzaminu pisemnego na etapie szkolnym 52 Olimpiady Biologicznej. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do pobrania.

Limit wyrazów

W pracy badawczej limit 1000 wyrazów co do zasady ogranicza objętość całego pliku. Zatem w ten limit wliczają się m.in.:

  • tytuł pracy
  • imiona i nazwisko autora
  • treści zawarte w tabelach
  • podpisy tabeli i ilustracji
  • wartości liczbowe
  • jednostki miar
  • spójniki, przyimki i inne wyrazy niesamodzielne.