52 Olimpiada Biologiczna

Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy zarządzie głównym PTP im. Kopernika został wyłoniony w konkursie MEiN jako organizator Olimpiady Biologicznej w latach 2022-2025.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym regulaminem oraz harmonogramem.

Rejestracja uczestników 52 Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2022/2025 rozpocznie się 1 września 2022 r.