Olimpiada Biologiczna 2022-2025

KGOB przedstawił MEiN ofertę na organizację Olimpiady Biologicznej w latach 2022-2025. Cierpliwie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu i do tego czasu nie możemy opublikować żadnych informacji, w tym harmonogramu, na temat organizacji Olimpiady Biologicznej w najbliższych latach.