Wyniki zawodów szkolnych

Przypominamy, że wyniku egzaminu pisemnego, a więc liczba punktów przyznana uczestnikom etapu szkolnego, jest dostępny jedynie dla dyrektorów placówek oświatowych po zalogowaniu do Systemu Obsługi Konkursów.

Uczestnicy zainteresowani ostateczną liczbą punktów przyznaną po anulowaniu zadań 8. i 31. proszeni są o zgłoszenie się do dyrekcji szkoły lub nauczyciela biologii.