Ramowy harmonogram

Poniżej zmieszczamy ramowy harmonogram zawodów centralnych 50 Olimpiady Biologicznej. Pracownie praktyczne oraz egzamin teoretyczny będą odbywały się na spotkaniach on-line z opiekunami indywidualnymi lub w grupach dwuosobowych. Opiekunowie wyślą zaproszenia na spotkania bezpośrenio przed zawodami i zorganizują spotkania próbne.

Obrona pracy badawczej będzie się odbywała przed jedną z czterech komisji ds. prac badawczych. W ciągu najbliższych kilku dni do uczestników zostaną wysłane recenzje prac badawczych za pomocą poczty elektronicznej. Zgodnie z regulaminem do wyniku recenzji nie można odwołać się pisemnie, ale należy przedstawić odpowiednie argumenty podczas obrony pracy. Zaproszenia na obronę pracy badawczej będą wysyłane przez przewodniczących komisji (inny link niż pozostałe części zawodów).

Czwartek 22.04.2021 r.

Rozsyłanie zaproszeń na spotkania on-line do uczestników (spoktanie próbne, pracownie praktyczne i egzamin teoretyczny).

Piątek 23.04.2021 r.

Spotkania próbne opiekunów indywidualnych z uczestnikami.

Otwarcie zawodów on-line (YouTube): 18:00.

Sobota 24.04.2021 r.

Pracownie praktyczne blok 1.: 10:00–11:45.

Pracownie praktyczne blok 2.: 12:15–14:00.

Niedziela 25.04.2021 r.

Egzamin teoretyczny: 8:45–10:30.

Obrony prac badawczych: 11:00­–18:00.
(szczegółowy harmonogram obron prac badawczych zostanie wkrótce opublikowany)

Poniedziałek 26.04.2021 r.

Ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów on-line (YouTube): 12:00.

Obliczenia naukowe

https://youtu.be/C32yvo30slk
Film o dokładności obliczeń naukowych na przykładzie R. Warto obejrzeć do końca, aby nie popełnić błędu w rachunkach podczas zawodów centralnych.

Zmiany w regulaminie

Komitet Główny w porozumieniu z komitetami okręgowymi przedstawił Ministerstwu Edukacji i Nauki projekt zmian w regulaminie w związku organizowaniem zawodów centralnych w trybie zdalnym.

Aktualizacji regulaminu dokonamy niezwłocznie po wyrażeniu zgody przez MEiN. Proponowane zmiany mają charakter porządkowy i w jak najmniejszym stopniu wpływają na wartość merytoryczną zawodów w porównaniu z zawodami odbywającymi się w trybie stacjonarnym.

Sposób przeprowadzenia zawodów trybie zdalnym od strony technicznej będzie bardzo zbliżony do zawodów okręgowych.

Pomoce naukowe

Podczas wszystkich części zawodów centralnych będzie możliwość korzystania z następujących pomocy naukowych:

  • kalkulatora prostego lub naukowego,
  • kalkulatora graficznego, np. Desmos,
  • kalkulatora macierzy, np. Desmos lub R,
  • arkuszy kalkulacyjnych, np. MS Excel lub Calc,
  • środowiska obliczeniowego R,
  • wybranych usług on-line umożliwiających obliczenia naukowe i przeszukiwanie baz danych: BLAST, PDBUniProt i Pfam,
  • wybranych programów do analiz filogenetycznych: ClustalXPAUP i FigTree,
  • programu do redagowania sekwencji nukleotydowych:
    ApE.

Instalacja wybranych pomocy naukowych leży w gestii uczestników zawodów centralnych. Komitet Główny nie udziela wsparcia informatycznego – umiejętność konfiguracji wirtualnej przestrzeni roboczej uważamy za niezbędną cechę młodych naukowców sprawdzaną podczas zawodów.

Szkolenia on-line

Zgodnie z zapisem punktu 2.3.11. regulaminu Olimpiady Biologicznej komitety okręgowe w zeszłych latach organizowały stacjonarne przygotowania do zawodów centralnych. W tym roku, ze względu na trudną sytuację epidemiczną COVID-19, szkolenia będą polegały na samodzielnej pracy z wykorzystaniem materiałów filmowych umieszczanych na kanale YouTube Olimpiady Biologicznej.

Zachęcamy do zadawania pytań w komentarzach pod filmami na kanale YouTube.