Wyniki zawodów

Serdecznie gratulujemy laureatom i finalistom 50 Olimpiady Biologicznej!

Zwycięzca zawodów osiągnął imponujący wynik prawie 90% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów.

Zapraszamy o godz. 12:15 na kanał YouTube Olimpiady na oficjalne zakończenie zwodów.

Zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata lub finalisty zostaną wysłane pocztą tradycyjną do dyrekcji szkół, do których uczęszczają uczestnicy.