Ocena za prace badawcze

Podczas tworzenia końcowej klasyfikacji zawodów centralnych przyjęto równe wagi dla wszystkich sześciu części zawodów.

W przypadku pracowni praktycznych oraz egzaminu teoretycznego nie wymagało to żadnych obliczeń, ponieważ od początku maksymalna liczba punktów do zdobycia w każdej z tych części wynosiła tyle samo (30 pkt).

Oceny wynikające z obrony prac badawczych zostały przeliczone w taki sposób, aby ocena najwyższa (celująca) była równa 30 pkt, a ocena najniższa (niedostateczna) – 0 pkt. W ten sposób praca badawcza waży w końcowej klasyfikacji tyle samo, co pozostałe pięć części zawodów.