Pracownia botaniczna

W opisach filmów umieszczonych w serwisie YouTube stanowiących materiał do pracowni botanicznej zostały dodane kluczowe informacje na temat przynależności systematycznej okazów oraz budowy ich kwiatów.

Dostęp do opisów przez linki umieszczone w karcie pracy lub przez wybór opcji „Obejrzyj w YouTube” na poniższej miniaturze.

https://youtube.com/playlist?list=PLmwyRvAX2F_aqnwqudT64DitN4qNDnCz2

Ocena za prace badawcze

Podczas tworzenia końcowej klasyfikacji zawodów centralnych przyjęto równe wagi dla wszystkich sześciu części zawodów.

W przypadku pracowni praktycznych oraz egzaminu teoretycznego nie wymagało to żadnych obliczeń, ponieważ od początku maksymalna liczba punktów do zdobycia w każdej z tych części wynosiła tyle samo (30 pkt).

Oceny wynikające z obrony prac badawczych zostały przeliczone w taki sposób, aby ocena najwyższa (celująca) była równa 30 pkt, a ocena najniższa (niedostateczna) – 0 pkt. W ten sposób praca badawcza waży w końcowej klasyfikacji tyle samo, co pozostałe pięć części zawodów.

Wyniki zawodów

Serdecznie gratulujemy laureatom i finalistom 50 Olimpiady Biologicznej!

Zwycięzca zawodów osiągnął imponujący wynik prawie 90% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów.

Zapraszamy o godz. 12:15 na kanał YouTube Olimpiady na oficjalne zakończenie zwodów.

Zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata lub finalisty zostaną wysłane pocztą tradycyjną do dyrekcji szkół, do których uczęszczają uczestnicy.

Biochemia (Wikipedia)

Biochemia – nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, strukturą, stężeniem, funkcjami (w tym skutkami niedoboru oraz nadmiaru) i przemianami substancji chemicznych w organizmach (z uwzględnieniem aspektów energetycznych)[1].

Typowe związki chemiczne będące przedmiotem badań biochemicznych to biopolimery (np. białka (w tym enzymy), polisacharydy i kwasy nukleinowe, tj. RNA i DNA), aminokwasywęglowodanylipidynukleotydyhormony i in.

Do dziedzin nauki blisko związanych lub zazębiających się z biochemią należą: