Pytania i odpowiedzi

Poniżej kilka pytań i odpowiedzi dotyczących zbliżających się zawodów centralnych:

Czy w teście będą tylko zadania zamknięte?

Tak, podczas egzaminu teoretycznego będą tylko zadania zamknięte, a ich rozwiązania będą kodowane na osobnej karcie odpowiedzi.

Podczas pracowni praktycznych będą zarówno zadania zamknięte jak i otwarte, a miejsce na rozwiązania zadań będzie się znajdowało bezpośrednio w kartach pracy.

Ile będzie zadań w teście?

Egzamin teoretyczny będzie trwał 90 min. i będzie zawierał około 5 tys. wyrazów, a więc nieco więcej niż egzamin maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym.

Jak liczona będzie punktacja za pracownie? Jakie będą wagi pracowni i poszczególnych części zawodów?

Komitet Główny ustali wagi pracowni i pozostałych części zawodów dopiero po podliczeniu surowych punktów, ponieważ zgodnie z regulaminem podczas obliczania wag bierze się pod uwagę trudność poszczególnych części zawodów. Największe wagi będą miały te pracownie, które w największym stopniu będą różnicowały uczestników. Pracownie bardzo trudne lub bardzo łatwe (niewielkie zróżnicowanie wyników) otrzymają mniejsze wagi.

Czy w jednym bloku egzaminacyjnym łączącym dwie pracownie będą pytania interdyscyplinarne, czy dwie wyraźnie oddzielne części?

Pracownie praktyczne podzielone są na dwa bloki egzaminacyjne, a w obrębie każdego bloku znajdą się dwie wyraźnie wyodrębnione tematycznie części. Uczestnicy będą mogli rozwiązywać zadania w dowolnej kolejności i sami zdecydują, ile czasu poświęcić na daną część.

Czy na pracowni bioinformatycznej będzie można korzystać z mapy wektora udostępnionej przez producenta podczas przeprowadzania klonowania in silico?

Co do zasady podczas pracowni praktycznych będzie można korzystać z różnorodnych profesjonalnych programów oraz baz danych. Mapę wektora można uznać za profesjonalną bazę danych, a więc jest to dozwolone. Pracownie sprawdzają przede wszystkim umiejętności uczestników, a nie ich encyklopedyczną wiedzę, tzn. są oparte o przetwarzanie różnorodnych źródeł informacji.