Aktualizacja regulaminu

Ministerstwo Edukacji i Nauki nie zgłosiło uwag do przedstawionych przez Komitet Główny propozycji zmian w regulaminie w związku z organizacją zawodów centralnych w trybie zdalnym.

Poniżej publikujemy zaktualizowaną postać regulaminu.