Zmiany w regulaminie

Komitet Główny w porozumieniu z komitetami okręgowymi przedstawił Ministerstwu Edukacji i Nauki projekt zmian w regulaminie w związku organizowaniem zawodów centralnych w trybie zdalnym.

Aktualizacji regulaminu dokonamy niezwłocznie po wyrażeniu zgody przez MEiN. Proponowane zmiany mają charakter porządkowy i w jak najmniejszym stopniu wpływają na wartość merytoryczną zawodów w porównaniu z zawodami odbywającymi się w trybie stacjonarnym.

Sposób przeprowadzenia zawodów trybie zdalnym od strony technicznej będzie bardzo zbliżony do zawodów okręgowych.