Ramowy plan zawodów centralnych

W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej w kraju KGOB planuje organizację zawodów centralnych w trybie zdalnym. Stosowny załącznik do regulaminu zostanie wkrótce przekazany do akceptacji MEiN.

Harmonogram zawodów pozostaje bez zmian.

Zawody będą się składały z trzech części: egzaminu teoretycznego, obrony pracy badawczej i pracowni praktycznych.

Pracownie praktyczne będą polegały na interpretacji materiałów multimedialnych, np. nagrań wideo z sekcji roślin lub zwierząt, lub na wykonaniu zadań bioinformatycznych, np. przeszukiwanie publicznie dostępnych baz danych takich jak NCBI BLAST.

Obrony prac badawczych nie będą odbiegały od dotychczasowej formuły poza formą spotkania w postaci wideokonferencji.

Egzamin teoretyczny będzie odbywał się na podobnych zasadach jak podczas zawodów okręgowych.

Wkrótce opublikujemy więcej szczegółów technicznych.

Anulowanie zad. 7.

Zamieszczamy komunikat w sprawie anulowania zadania 7. z arkusza zawodów okręgowych 50 Olimpiady Biologicznej.

W związku z anulowaniem zadania 7. do zawodów centralnych zostało zakwalifikowanych dodatkowych czworo uczestników (szczegóły w pliku do pobrania).

Do końca tygodnia skontaktujemy się ze wszystkimi uczestnikami zakwalifikowanymi do zawodów centralnych i prześlemy oficjalne potwierdzenia kwalifikacji, w tym roku wyjątkowo – za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wkrótce na stronie internetowej Olimpiady opublikujemy ramowy plan zawodów centralnych.