Aktualizacja wymagań technicznych

Podczas zawodów okręgowych arkusz z zadaniami oraz karta odpowiedzi będą dystrybuowane w postaci plików PDF spakowanych do archiwum ZIP chronionego hasłem.

W związku z tym wymagamy instalacji oprogramowania, które wspiera rozpakowanie takiego archiwum, np. 7-ZIP lub WinRAR.

Zwracamy uwagę, że popularny system operacyjny Windows 10 bez instalacji dodatkowego oprogramowania pozwala jedynie podejrzeć zawartość takiego archiwum, ale nie umożliwia otworzenia plików w nim zawartych.

Poniżej zamieszczamy testowe archiwum ZIP zawierające próbny arkusz i kartę odpowiedzi. Hasło konieczne do wyodrębnienia plików: Tsuda

Projekt aneksu do regulaminu

W związku z planowaną zmianą formuły egzaminu pisemnego zawodów okręgowych Olimpiady Biologicznej został dzisiaj wysłany do akceptacji MEiN projekt aneksu do regulaminu.

Aneks stanowiący podstawę przeprowadzenia zawodów zostanie opublikowany niezwłocznie po wydaniu opinii MEiN i naniesieniu ewentulanych poprawek.

Udostępniony poniżej dokument należy traktować jako prowizoryczny.