Udostępnienie egzaminu

Arkusz z zadaniami i karta odpowiedzi zostaną rozesłane do uczestników miedzy godz. 9:00 a 9:50 w sobotę 27 lutego w postaci archiwum ZIP chronionego hasłem.

W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail w pierwszej kolejności prosimy o sprawdzenie katalogu ze spamem. Gdyby e-mail ostatecznie nie dotarł, egzamin zostanie udostępniony przez opiekuna nadzorującego egzamin o godz. 10.

Hasła do rozpakowania archiwum zostaną podane przez opiekunów podczas spotkań egzaminacyjnych o godz. 10:20.