Spotkania Google Meet

Aby dołączyć do spotkania Google Meet nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania, ale należy założyć darmowe konto Google, do którego jest przypisany adres e-mail w usłudze Gmail.

Karty odpowiedzi będą musiały jednak zostać wysłane do opiekunów z adresu e-mail, który został podany podczas rejestracji.