Planowana zmiana formuły zawodów

Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem egzamin pisemny zawodów okręgowych 50 Olimpiady Biologicznej odbędzie się 27 lutego 2021 r.

W związku z utrzymującą się trudną sytuacją epidemiczną KGOB planuje zmianę formuły zawodów. Egzamin pisemny po uzyskaniu akceptacji MEiN zostanie zorganizowany w trybie zdalnym.

Szczegóły techniczne oraz projekt aneksu do regulaminu zostaną opublikowane w pierwszym tygodniu lutego.