Planowana zmiana terminów

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki pojawiła się możliwość zmiany harmonogramu Olimpiady Biologicznej.

KGOB zamierza z tej możliwości skorzystać w związku ze zmianą terminu ferii zimowych i wypadającego podczas tych ferii terminu zdeponowania pracy badawczej.

Planowana zmiana harmonogramu obejmuje przedłużenie terminu zdeponowania pracy badawczej w Systemie Obsługi Konkursów przez dyrektorów placówek oświatowych do 25 stycznia 2021 r. oraz przeniesienie zawodów okręgowych na 27 lutego 2021 r.

Zmiana tych dwóch kluczowych terminów będzie pociągała za sobą zmiany wszystkich terminów zależnych.

Szczegółowy nowy harmonogram zostanie opublikowany niezwłocznie po wyrażeniu zgody przez MEN.