Korespondencja papierowa

Informujemy, że w związku z zawodami szkolnymi KGOB wznawia przyjmowanie korespondencji papierowej w celu odebrania protokołów i oryginałów kart odpowiedzi.

Pozostałe sprawy prosimy jednak załatwiać, korzystając z poczty elektronicznej.