IBO 2020 – aktualizacja

Zawody Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej zostaną przeprowadzone w połowie sierpnia w Warszawie i będą się składały jak dotychczas z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. O ile część teoretyczna co do zasady nie będzie się różniła w porównaniu z ubiegłymi latami (zadania zamknięte tłumaczone na j. polski), to jeszcze nie znamy żadnych szczegółów na temat części praktycznej.

Wkrótce podamy zasady wyłaniania uczestników Olimpiady Międzynarodowej, ale najpierw musimy rozstrzygnąć kluczowe kwestie organizacyjne związane z sytuacją epidemiczną. Jesteśmy na etapie oceny możliwości przeprowadzenia szkoleń praktycznych przez komitety okręgowe oraz Komitet Główny. Musimy przy tym wziąć pod uwagę dynamicznie zmieniające się przepisy wydawane zarówno przez władze państwowe jak i uczelnie, z którymi Olimpiada prowadzi współpracę.