Rejestracja uczestników 50 Olimpiady Biologicznej

Już 1 czerwca zostanie otworzona rejestracja uczestników kolejnej, jubileuszowej 50. edycji Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2020/2021. Szczegóły techniczne znajdują się w zakładce Rejestracja.

W tej chwili trudno przewidzieć, jaki wpływ na jesienne zawody szkolne Olimpiady Biologicznej będzie miała pandemia COVID-19. Na razie wychodzimy z założenia, że zawody odbędą się w dotychczasowej formule i zgodnie z opublikowanym harmonogramem.

Jednakże zdajemy sobie sprawę, że być może będziemy musieli na bieżąco, w trakcie trwania roku szkolnego, ingerować w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej w kształt regulaminu Olimpiady. Rozważamy różne scenariusze awaryjne, ale na razie jest zbyt wcześnie, żeby nakreślić szczegóły.