Recenzje prac badawczych – aktualizacja

Pojawiają się liczne pytania o recenzje prac badawczych i ich ewentualne wykorzystanie do stworzenia listy rankingowej zawodów centralnych.

Podstawowe recenzje prac badawczych zostały już wykonane, ale ze względu na wprowadzenie stanu epidemii i zaostrzenie ograniczeń w przemieszczaniu się ludności niemożliwe jest sprostanie zapisom regulaminu ujętym w pkt. 4.6.i: „Najpóźniej na początku kwietnia odbywa się kilkudniowe posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej, podczas którego omawiane są prace badawcze i wystawiane są holistyczne recenzje prac badawczych”.

Z powyższego powodu recenzje prac badawczych w bliżej nieokreślonym terminie zostaną wykorzystane przez KG jedynie do celów edukacyjnych, tzn. nie będą służyły do stworzenia listy rankingowej zawodów centralnych.

Przypominamy, że wg aktualnego stanowiska MEN wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do zawodów centralnych otrzymują tytuł finalisty. Zawody centralne są odwołane, a więc nie powstaje też lista rankingowa zawodów centralnych, czego konsekwencją jest wstrzymanie w roku szkolnym 2019/2020 wydawania zaświadczeń laureata. Cały czas czekamy jednak na stosowne rozporządzenie Ministra Edukacji, które umożliwi odpowiednie zmiany w regulaminie Olimpiady Biologicznej. Na tę chwilę nie ma podstawy prawnej do wydawania żadnych zaświadczeń.