XXIV Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych – wrzesień 2020

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do  udziału w XXIV Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych pod hasłem:

Uniwersytecka i szkolna edukacja przyrodnicza w obliczu globalnych zmian

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych – w szkole i na uniwersytecie. W szczególności weźmiemy pod uwagę doświadczenia dydaktyków zdobyte w okresie zdalnego nauczania związanego z bieżącą sytuacją epidemiologiczną.

Sesje tematyczne:

  • Jakie szanse i zagrożenia niesie za sobą nauczanie zdalne w szkołach i na uniwersytetach?
  • Jakie jest miejsce nowych technologii w procesie nauczania-uczenia się uczniów i studentów w dobie globalnych zmian?
  • Jaki wpływ na codzienne funkcjonowanie uczelni i szkół mają zmiany przepisów prawnych?
  • Jak zmienia się proces kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli?
  • Czy o zmianach środowiska i problemach globalnych uczymy adekwatnie do realiów dzisiejszego świata?
  • Jak uczyć o zmianach klimatu, o utracie różnorodności biologicznej, o gospodarowaniu przestrzenią? Jak dotrzeć z tą wiedzą do szerokiej grupy odbiorców?
  • Jak na globalne zagrożenia środowiska możemy reagować lokalnie i jakich kompetencji potrzebuje uczeń i student by hasło „rozwój zrównoważony” kierować na działanie?

Termin: 28-30 września 2020 roku

Miejsce: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

Zapraszamy: nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, metodyków nauczania, doradców, pedagogów, studentów, doktorantów i dydaktyków akademickich zajmujących się kształceniem studentów, w tym przyszłych nauczycieli oraz popularyzatorów nauki.

Prosimy o  zapoznanie się z komunikatem nr 1.

W komunikacie nr 2 prześlemy wszystkie informacje dotyczące rejestracji.

Będziemy wdzięczni za przekazywanie informacji do wszystkich zainteresowanych.