Tytuły finalisty i laureata

Na tę chwilę, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wszyscy uczestnicy zawodów okręgowych, którzy zakwalifikowali się do zawodów centralnych 49 OB uzyskują tytuł finalisty. Informacje o ewentualnym udostępnieniu listy rankingowej zawodów centralnych oraz zasadach jej tworzenia będziemy informowali Państwa w kolejnych komunikatach, gdy decyzje w tej sprawie uzyskamy z MEN.

Według stanowiska Ministerstwa z dnia 16 marca 2020 r. nie przewiduje się utworzenia listy rankingowej i przyznania tytułów laureatów 49 OB.