Korespondencja elektroniczna

Informujemy, że biuro Komitetu Głównego wykonuje w czasie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 wyłącznie pracę zdalną. W związku z tym wszelkie sprawy prosimy załatwiać wyłącznie drogą korespondencji elektronicznej lub telefonicznie. Korespondencja wysłana pocztą tradycyjną zostanie odebrana dopiero po odwołaniu stanu zagrożenia. Biuro Komitetu Głównego do odwołania nie wysyła żadnej korespondencji papierowej, włącznie z zaświadczeniami o kwalifikacji do zawodów centralnych oraz zaświadczeniami o przyznanych tytułach.

Recenzje prac badawczych

Recenzje prac badawczych uczestników 49 Olimpiady Biologicznej przebiegają bez większych zakłóceń. Dzięki wdrożeniu systemu elektronicznego recenzenci oraz biuro Komitetu Głównego wykonują pracę zdalną, ale niestety przewidujemy opóźnienia wynikające np. z opieki pracowników nad dziećmi w wieku szkolnym.

Czekamy na decyzję MEN w jakim stopniu Komitet Główny mógłby wykorzystać wyniki recenzji prac badawczych w celu utworzenia listy rankingowej zawodów centralnych. Na tę chwilę zostało odwołane spotkanie panelistów oraz przewodniczących komisji egzaminacyjnych. Nie wyobrażamy sobie także ustnej obrony pracy badawczej, ale rozważamy jej formę korespondencyjną. Wymagałoby to jednak zmian w regulaminie Olimpiady, a to z kolei pociąga konieczność zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (obecnie prawo nie pozwala na zmianę regulaminu w ciągu roku szkolnego).

Komitet Główny zakłada, że nawet jeżeli prace badawcze nie zostaną wykorzystane do utworzenia listy rankingowej, to będą rozesłane do uczestników w celach czysto edukacyjnych.

Tytuły finalisty i laureata

Na tę chwilę, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wszyscy uczestnicy zawodów okręgowych, którzy zakwalifikowali się do zawodów centralnych 49 OB uzyskują tytuł finalisty. Informacje o ewentualnym udostępnieniu listy rankingowej zawodów centralnych oraz zasadach jej tworzenia będziemy informowali Państwa w kolejnych komunikatach, gdy decyzje w tej sprawie uzyskamy z MEN.

Według stanowiska Ministerstwa z dnia 16 marca 2020 r. nie przewiduje się utworzenia listy rankingowej i przyznania tytułów laureatów 49 OB.