Odwołanie zawodów centralnych 49 Olimpiady Biologicznej

Szanowni Państwo,

decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej (DPPI-WIT.4056.18.2020.AMO) z dnia 16 marca 2020 roku, etap centralny Olimpiady Biologicznej zostaje odwołany. Wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do etapu centralnego przyznany zostaje tytuł finalisty, gwarantujący skorzystanie z przysługujących im uprawnień. O zasadach wyłonienia uczestników do udziału w  Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej poinformujemy w kolejnym komunikacie.

W najbliższych dniach na adresy poczty elektronicznej szkół zostaną rozesłane dokumenty potwierdzające kwalifikację poszczególnych uczestników do etapu centralnego OB. Dokumenty w wersji papierowej, razem z zaświadczeniem o uzyskaniu tytułu finalisty, zostaną wysłane w późniejszym terminie, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Przewodniczący KGOB
dr hab. Piotr Bębas