Wyniki zawodów okręgowych 49 Olimpiady Biologicznej

W zakładce zadania został opublikowany raport z przebiegu zawodów okręgowych 49 Olimpiady Biologicznej zawierający rozstrzygnięcia odwołań od zasad oceniania rozwiązań zadań oraz listę rankingową uczestników.