Zawody okręgowe 49 Olimpiady Biologicznej

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem, 25 stycznia odbędzie się egzamin pisemny zawodów okręgowych 49 Olimpiady Biologicznej. Warunkiem przystąpienia do tego etapu przez uczestnika jest zdeponowanie prawidłowej pod kątem formalnym pracy badawczej w Systemie Organizacji Konkursów. Obowiązek ten spoczywa na dyrekcji szkoły w terminie do 13 stycznia.

Egzamin pisemny odbędzie się w miastach będących siedzibami komitetów okręgowych. Dokładne adresy wraz z numerami sal zostaną podane po rozpatrzeniu wniosków o zmianę miejsca przystąpienia do egzaminu. Na chwilę obecną (termin upływa 10 stycznia) do Komitetu Głównego wpłynęło ponad 50 zgłoszeń, co stanowi znaczne wyzwanie organizacyjne – pracujemy nad tym, aby zapewnić odpowiednią liczbę miejsc.