Wyniki zawodów szkolnych 49 Olimpiady Biologicznej

W Systemie Organizacji Konkursów zostały zamieszczone wyniki egzaminu pisemnego zawodów szkolnych 49 Olimpiady Biologicznej. Zachęcamy dyrektorów szkół do zapoznania uczestników z ich osiągnięciami oraz z raportem z przebiegu zawodów.