Olimpiada Biologiczna w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wybrało ofertę Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej przy PTP im. Kopernika na organizację Olimpiady Biologicznej w najbliższych trzech latach szkolnych.

Obecnie czekamy na podpisanie umowy z MEN oraz zatwierdzenie ostatecznej postaci regulaminu Olimpiady. W związku z tym nie możemy jeszcze podać Państwu zbyt wielu szczegółów merytorycznych, ale zrobimy to najszybciej, jak to będzie tylko możliwe.

Zwracamy na razie jedynie uwagę, że projekt nowego regulaminu zakłada wykonanie pracy badawczej na podobnych zasadach jak w trzech ubiegłych latach. Zdając sobie sprawę, że część uczestników planuje wykonanie pracy badawczej w wakacje, w razie wątpliwości co do zgodności tematu z projektem nowego regulaminu prosimy o indywidualny kontakt z sekretarzem naukowym KGOB (kgob@biol.uw.edu.pl). Jednocześnie podkreślamy, że nie możemy na tę chwilę zagwarantować, że w projekcie regulaminu nie zostaną wprowadzone żadne istotne zmiany, w tym takie, które będą dyskwalifikowały rozpoczęte już badania.

Mamy nadzieję, że rejestrację uczestników na rok szkolny 2019/2020 będziemy mogli otworzyć już 1 lipca. W tej chwili zajmujemy się konserwacją systemu elektronicznego – dostosowujemy go do wymagań aktualnego prawa oświatowego. Przypominamy, że Olimpiada Biologiczna w kolejnych trzech latach szkolnych jest adresowana zarówno do uczniów „nowych” szkół ponadpodstawowych, jak i „starych” szkół ponadgimnazjalnych.