Zawody okręgowe 48 Olimpiady Biologicznej

W związku ze zbliżającymi się styczniowymi zwodami okręgowymi zachęcamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia strony poświęconej tym zawodom.