Zasady oceniania egzaminu pisemnego 48 Olimpiady Biologicznej

Szanowni Państwo Przewodniczący Komisji Oceniających,

Prosimy o ocenę rozwiązań zadań zgodnie z dostarczonymi dokumentami.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości do przesłanych zasad oceniania, prosimy ich nie zmieniać podczas pracy Komisji Oceniającej, ale dołączyć do protokołu z zawodów i kart odpowiedzi stosowne pismo zawierające wniosek o zmianę zasad oceniania.

Po rozpatrzeniu odwołań od zasad oceniania każda z kart odpowiedzi będzie po zeskanowniau zweryfikowana z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Tzn. ewentualne korekty w liczbie punktów zdobytych przez uczestników będzie nanosić z urzędu KGOB dla wszystkich uczniów, którzy przystąpili do egzaminu.

Z poważaniem,

Zespół KGOB