Wyniki zawodów II stopnia 47 Olimpiady Biologicznej

Drodzy Uczestnicy Olimpiady Biologicznej

Znane są już wyniki zawodów II stopnia 47 Olimpiady Biologicznej. Do zawodów centralnych zostało zakwalifikowanych 91 spośród 613 uczestników, którzy osiągnęli 44 lub więcej punktów z egzaminu pisemnego.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem zawierającym (1) rozstrzygnięcia odwołań od zasad oceniania rozwiązań zadań; (2) zasady weryfikacji oceny rozwiązań zadań otwartych przez KGOB; (3) listę numerów PESEL osób, których prace zostały poddane weryfikacji oraz (4) rozkład punktów wszystkich uczestników.

Z poważaniem

Zespół KGOB