Utrata tajności loginu i hasła do SOK

Przypominamy, że login i hasło do SOK są przeznaczone wyłączenie dla dyrektorów szkół. W przypadku udostępnienia tych danych uczniom lub rodzicom dyrektor szkoły powinien bezzwłocznie skontaktować się z KGOB w celu zmiany poświadczeń służących do logowania.

Z poważaniem

Zespół KGOB