Zmiana miejsca przystąpienia do zawodów II stopnia

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Regulaminem i Harmonogramem OB do dnia 6 stycznia 2017 r. można złożyć wniosek o zmianę miejsca przystąpienia do etapu okręgowego zawodów XLVI Olimpiady Biologicznej.

4.2.2. Zawody II stopnia. (…) W uzasadnionych przypadkach, wynikających np. z braku możliwości dojazdu we wskazane przez KO miejsce egzaminu pisemnego II stopnia, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do KG z prośbą o zmianę miejsca przystąpienia do egzaminu na okręg sąsiedni, cechujący się lepszym połączeniem komunikacyjnym. Wniosek taki należy złożyć nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu pisemnego. KG podejmuje decyzję w ciągu 7 dni, jednakże nie później niż na 7 dni przed terminem egzaminu pisemnego.”

Wzór wniosku dostępny jest w formacie edytowalnym DOCX Formularz zmiany miejsca oraz PDF Formularz zmiany miejsca. Wypełniony wniosek, opatrzony pieczęcią Szkoły i Dyrektora oraz podpisany przez Dyrektora Szkoły należy zeskanować, a następnie przesłać na adres e-mail Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej kgob@biol.uw.edu.pl.

Na jednym wniosku można podać dane tylko jednego Ucznia!

Z wyrazami szacunku,

Zespół KGOB