Praca badawcza – wytyczne techniczne!

Szanowni Państwo,

Zgodnie z załącznikiem 2 do Regulaminu Olimpiady Biologicznej (dostępnym w zakładce „Regulamin”) plakat prezentujący wyniki uzyskane podczas wykonywania pracy badawczej musi mieć format A0 i zostać zapisany jako plik PDF. Nie dopuszcza się przedstawienia wyników tak, jak to miało miejsce w poprzednich edycjach Olimpiady, w formie 6 stron o formacie A4.

Format A0 ma wymiary 841 x 1189 mm. Plakat taki można wykonać np. w programie Microsoft Power Point (składnik pakietu Microsoft Office) lub w dostępnym bezpłatnie pakiecie LibreOffice (https://pl.libreoffice.org/). Można posłużyć się także programami graficznymi np. CorelDraw lub dostępnym bezpłatnie programem Inkscape (https://inkscape.org/en/).

* Dla przykładu, aby wykonać plakat w programie Power Point wystarczy wejść w zakładkę „Projektowanie”, a następnie „Ustawienia strony” i zmienić wymiary strony na 84,1 i 118,9 cm.

Szczegółowe wymagania techniczne obejmują:

  • Wielkość czcionki wykorzystanej na plakacie – nie może być ona mniejsza niż 24 pkt; dopuszcza się zastosowanie czcionki o wielkości 18 pkt. w części dotyczącej cytowania literatury.
  • Zalecaną czcionką jest Times New Roman.
  • Interlinia powinna wynosić co najmniej 1,15.
  • Marginesy są dowolne.
  • Jeśli na plakacie umieszczane są zdjęcia/mapy zaleca się, by ich rozdzielczość wynosiła co najmniej 150 dpi i była nie większa niż 300 dpi.

W najbliższych dniach oddamy w Państwa ręce także informator dotyczący przygotowywania prac badawczych oraz listę najważniejszych elementów, które warto sprawdzić przed zdeponowaniem plakatu w systemie SOK.

 

Z poważaniem,

Zespół KGOB