Wyniki I etapu Olimpiady Biologicznej!

Szanowni Państwo!

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań KGOB opracowało ostateczny model odpowiedzi (analiza odwołań oraz zmiany w kluczu odpowiedzi znajdują się w pliku PDF Analiza odwołań). Na jego podstawie wszystkie prace zostały sprawdzone przez pod kątem technicznym (kodowanie zadań zamkniętych). Dodatkowo wszystkie prace ocenione przez Komisje Szkolne na 20-25 punktów wraz z 10% losowo wybranych prac zostały sprawdzone również pod katem oceny rozwiązań zadań otwartych. Na bazie tych danych została stworzona lista rankingowa.

Szczegółowe zestawienie punktacji widoczne jest w Systemie Obsługi Konkursu po zalogowaniu się przez Dyrektora Szkoły, kliknięcie zakładki „Konkurs” i wgląd do protokołu. Uczniowie wstępnie zakwalifikowani zaznaczeni są kolorem zielonym. Dla tych też uczniów w zakładce „Moja Szkoła” pojawił się przycisk „Wgraj plik z pracą badawczą”. Wstępna kwalifikacja oznacza, iż po wgraniu pliku z pracą badawczą (do 9 stycznia 2017 r.) i spełnieniu przez nią wymogów formalnych Uczeń kwalifikowany jest do II etapu Olimpiady Biologicznej (etap okręgowy).