SPAM – wp.pl, o2.pl i tlen.pl

Wiadomości email z Systemu Obsługi Konkursów na adresy w domenach wp.pl, o2.pl i tlen.pl docierają z opóźnieniem lub trafiają do spamu. Prosimy użytkowników tych kont o sprawdzenie folderu SPAM oraz o cierpliwość w oczekiwaniu na korespondencję. Państwa Dyrektorów prosimy o  nie nadużywanie w SOK przycisku „wyślij ponownie” . Wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości powoduje, że portale internetowe, na których macie Państwo lub Uczestnicy konta pocztowe rozpoznają taką wiadomość jako spam i traktują podobnie wiadomości skierowane do innych osób.