Zakończenie rejestracji już w piątek!

Możliwość zgłaszania nowych Uczestników przez Dyrektorów Szkół kończy się w piątek 30 września. Jednakże Uczestnicy mają czas, aby potwierdzić swoje dane oraz wypełnić ankietę jeszcze do środy 5 października. Zwracamy jednak uwagę, że Komitety Okręgowe nie będą rozpatrywać tematów prac badawczych Uczestników, którzy nie wypełnili ankiety. Odrzucenie tematu pracy badawczej na kilka dni przed egzaminem pisemnym będzie oznaczało niewiele czasu na jego poprawę, co Dyrektor Szkoły może zrobić najpóźniej na dobę przed egzaminem.

SPAM – wp.pl, o2.pl i tlen.pl

Wiadomości email z Systemu Obsługi Konkursów na adresy w domenach wp.pl, o2.pl i tlen.pl docierają z opóźnieniem lub trafiają do spamu. Prosimy użytkowników tych kont o sprawdzenie folderu SPAM oraz o cierpliwość w oczekiwaniu na korespondencję. Państwa Dyrektorów prosimy o  nie nadużywanie w SOK przycisku „wyślij ponownie” . Wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości powoduje, że portale internetowe, na których macie Państwo lub Uczestnicy konta pocztowe rozpoznają taką wiadomość jako spam i traktują podobnie wiadomości skierowane do innych osób.