Zawody okręgowe

Egzamin pisemny zawodów okręgowych 50 Olimpiady Biologicznej odbędzie się 27 lutego 2021 r. w trybie zdalnym. Zawody są organizowane wg zmienionego harmonogramu oraz regulaminu.

Poniżej zamieszczamy listę wymagań technicznych, które muszą spełnić uczestnicy zawodów:

  • komputer spełniający następujące wymagania:
    • dostęp do Internetu,
    • mikrofon, głośnik i kamera umożliwiające połączenie wideokonferencyjne (niedozwolone jest używanie słuchawek),
    • zainstalowane aktualne wersje:
  • telefon komórkowy z numerem podanym podczas rejestracji,
  • dostęp do skrzynki pocztowej z adresem poczty elektronicznej podanym podczas rejestracji.

Do połączenia wideokonferencyjnego będzie używana aplikacja Google Meet, która nie wymaga instalacji na komputerze, ale jest dostępna poprzez przeglądarkę internetową Google Chrome. Uczestnicy nie muszą korzystać z kont Google – dostaną zaproszenia na spotkania próbne i egzaminacyjne od opiekunów bezpośrednio nadzorujących przebieg egzaminu.

Aby dołączyć do spotkania Google Meet nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania, ale należy założyć darmowe konto Google, do którego jest przypisany adres e-mail w usłudze Gmail.

Karty odpowiedzi będą musiały jednak zostać wysłane do opiekunów z adresu e-mail, który został podany podczas rejestracji.

Od 22 lutego KGOB uruchomi pomoc techniczną dostępną dla uczestników mających problemy z konfiguracją komputerów.

Kilka dni przed zawodami opiekunowie bezpośrednio nadzorujący przebieg egzaminu przeprowadzą próbne połączenia za pomocą Google Meet oraz przetestują sposób dystrybucji arkuszy egzaminacyjnych. Opiekunowie będą umawiali się bezpośrednio ze swoimi podopiecznymi.

Przed przystąpieniem do egzaminu będzie sprawdzana tożsamość uczestników zawodów. W tym celu konieczne będzie okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz numerem podanym podczas rejestracji.